Свлачища


Под термина природен риск се разбира появата на природно стихийно явление с материални щети и отнемане на човешки живот. Според причините, които го обуславят, природните рискове могат да се класифицират в две групи: предизвикани от ендогенни процеси....
 

Измервания по топографска карта


Описани са всички директни измервателни методи по топографската карта...
 

Основни геодезически имервания и мрежи


Държавни геодезически мрежи І-ІV клас, Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП), самостоятелни и свободни мрежи, морски мрежи, специални мрежи...
 

Кадастър - проект


Изготвяне на Кадастрална карта и кадастрални регистри...
 

Влияние на вулканите върху развитието на релефа


От всички земни процеси вулканичната активност със сигурност е сред най-мощните. По време на вулканична активност хората стават свидетели на активно преобразуване на земната повърхност...
 

Земетресенията в района на Стражица


Психиката и стабилитетът на поведение на населението на нашата страна в условията на сеизмичната опасност...
 

Курсова работа по геодезия - координатни изчисления


Координатни изчисления. Решаване на първа и втора основни задачи. Определяне координати на точка чрез засечка напред с посочни ъгли...
 

’’Изследване измененията на якостно - деформационните свойства на мрамор при високи температури’’


Камъкът винаги е бил неотменима част от материалната култура на човечеството. С необходимостта от обработка на камъка за получаване на жизнено необходими предмети, човекът се е сблъскал още в зората на своето развитие...
 

Дигитални тематични карти

23 фев 2010
·
4
·
1,057
·
56
·
69

Съставяне на карти в цифрова среда, подготовка на картографски материал за съставяне. Изчисляване и построяване на математична основа. Съставителски оригинал. Генерализация. Избор на знакова система...
 

Създаване на японския модел на геоида

02 апр 2012
·
6
·
1,131
·
10
·
16

Настоящата лекция цели да покаже на студентите как чрез GPS измерванията може да се създаде локален модел на геоида, който да служи за различни топографски задачи; да се изведат параметри, с които лесно да се преминава от елипсоидни към нормални....
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Геодезия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент