Упражнение по кадастър

11 окт 2008
·
3
·
465
·
108
·
82
·
2

1. Основни понятия в кадастъра 1.1. Що е кадастър? Произход на думата кадастър: 1)Kadastricon-разцраничаване на граници,определяне на граници; 2)kapitastrom-данък на глава от населението, регистър на глави т.е. хора,които са собственици на земята.;.
 

Въведение в географски информационни системи (ГИС)


Упражнение по Геоинформатика 1 част при Кристина Микренска. ГИС. Предназначение, конфигуриране, хардуерни и софтуерни изиквaния и възможности...
 

Кадастрална карта - съдържание. Кадастрален и регулационен план, топографски план


Кадастър - съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен ред от закона...
 

Стабилизиране и сигнализиране на някои видове геодезически точки, непосредствено измерване на дължини, репериране на точки


Геодезическата работа е свързана с извършване на хоризонтални и вертикални измервания. Това налага някои точки да бъдат материализирани трайно на терена, за да са видими и използваеми....
 

Упражнение по инженерна геодезия - обосновка на точността на геодезическите трасировъчни работи, въз основа на строителни допуски


Точността на геодезическите измервания и изчисления, критерии за точност, средна квадратна грешка, формула на Гаус...
 

Проверка и поправка на осовите условия на нивелира

08 май 2012
·
4
·
386
·
30
·
78

Проверка и поправка на осовите условия на нивелир:Тангенциалната либела на кръглата либела да бъде перпендикулярна на вертикалната ос...
 

Изследване на деформации


Инженерните съоръжения и сградите, както и теренът около тях, са подложени на различни деформации: огъване, усукване, наклоняване, плъзгане, слягане, преместване, срязване, напукване...
 

Измерване на хоризонтални ъгли с теодолит

23 апр 2012
·
3
·
425
·
86
·
194

Измерването се прави на упражнение, което се извършва на открито .Измерванията се извършват с теодолит....
 

Трансформации

25 фев 2012
·
4
·
347
·
26
·
46

Трансформацията на координати се налага, когато координатите на дадена мрежа от точки са изчислени в някаква локална координатна система, а за нашите цели са необходими в друга локална система или в държавна система...
 

Фотограметрия. АКА и работа с тях


Посредством АКА се решава комплексът от задачи за фотограметрично изработване на топографски и други видове планове. Предназначени са за аналогово стереокартиране, която включва фотограметрично сгъстяване на опорни точки и изчертаване на ситуация и хор...
1 2 3 4 5 »

Качи упражнение и спечели
 

Сподели своите Упражнения по Геодезия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент