Диференциални оператори и сферични функции


Лекция във формата на презентация за студенти в специалност геодезия или за всички изучаващи физическа геодезия и гравиметрия...
 

Вертикални измервания. Нивелиране


Процес за определяне на надморските височини и превишенията на реперите от държавната и местната триангулация...
 

Дигитални нивелири


Дигиталните нивелири създават нови стандарти при нивелация на строителни площадки, пътища, летища, редица инженерни и инфраструктурни съоръжения. Те са лесни за употреба, регистрират отчетите два пъти по-бързо и свеждат до минимум операторските грешки...
 

Теодолит


Характеристики, устройство и работа с теодолит...
 

Хоризонтално измерване на дължини


Инструменти за измерване, начини и формули за изчисление...
 

Защитени горски почви и насаждения


Защитните пояси са най-широко разпространената и позната форма на агролесовъдство. Те са съставени от различни храстови и дървесни видове, които се отглеждат в агроекосистемите, за да модифицират условията на средата...
 

Геодезията в астрономията, GPS


Астрономия – общи сведения за науката астрономия. Единица за разстояния . Звездна величина . GPS – системите и тяхното приложение в геодезията...
 

Въведение в геодезията и Марксшаидерството

23 юни 2012
·
20
·
993
·
23
·
45

Ориентиране на прави: определянето на ъгъла между направление, прието за изходно и направлението на дадена права се нарича ориентиране на права...
 

Приложна геодезия


Същност на инженерно-геодезическото проучване. Същност на инженерно-геодезическото проектиране. Построяване на инженерно-геодезически мрежи (ИГМр)...
 

Оптични свойства на морската вода


Енергията на проникващата в морската среда светлина намалява с дълбочината вследствие на поглъщането й от молекулите на водата и от диспергираните в нея частици. Поглъщането не е еднакво за различните спектрални компоненти на светлината....
1 2 3 4 »

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Геодезия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент