Геосферен строеж на Земята

19 яну 2009
·
141
·
28,670
·
1,001
·
1,499
·
101
·
3

Земята е на около 5 млрд. Години. Вътрешният и строеж е резултат на милиарди години, проучен с помощта на т.нар. сеизмични вълни...
 

Магматизъм и магмени скали

12 фев 2009
·
8
·
1,796
·
295
·
188
·
85
·
1

Магмата представлява разтопена или полуразтопена скала,намираща се под повърхността на земята.Магмата се образува,когато скалите дълбоко в земните недра се топят под въздействие на високите температури и пристискат земята отвътре...
 

Геоинформационни системи (ГИС)

05 мар 2009
·
12
·
1,404
·
331
·
362
·
75

Географската информационна система (ГИС) е система за създаване и боравене с пространствени данни и техни атрибути. Географските информационни системи се използват в различни области като например картографията...
 

Земетресения

29 фев 2008
·
17
·
2,648
·
518
·
250
·
68

През последните десетилетия бедствените ситуации възникват все по-често и имат все по-тежки последици.Те могат да се дължат на природни фактори, технологични катастрофи, социално-икономически проблеми, военни конфликти и други причини...
 

Тахиметрична снимка

22 юни 2011
·
10
·
1,065
·
68
·
100
·
56

Тахиметрична снимка – пространствена полярна снимка, при която местата на подробните точки се определят чрез ъглови и линейни измервания от станции от снимачната основа посредством геодезически инструмент тахиметър...
 

Autocad - технологии

04 фев 2008
·
5
·
1,380
·
374
·
43

Графичната система AutoCAD е най-популярната и мощна ситема в света, която се използва за чертане и проектиране, превърнала се в индустриален стандарт в архитектурата, ландшафтното проектиране, инженерството и строителството...
 

Географски информационни системи (GIS)


ГИС позволява да се организира, управлява и дистрибутира географска информация, подбрана от различни бази данни, докато поддържа интегрираност на данните и се фокусира върху посоката на проекта...
 

Земетресения

20 яну 2009
·
6
·
1,195
·
154
·
153
·
36

Земетресенията са резки размествания на различни по голимина участъци от земната кора от действието на вътрешни природни сили...
 

Разпространение на химичните елементи в природата

05 юни 2008
·
6
·
979
·
168
·
266
·
35
·
1

Разпространение на главните химични елементи в космоса,планетите от Слънчевата система,химичен състав и строеж на Земната кора...
 

Търсене на минерални находища

06 авг 2008
·
7
·
2,003
·
103
·
93
·
34

Материалът включва: предмет, задачи и етапи на търсенето; стратиграфски и литоложки предпоставки за търсене; магматични предпоставки; преки и косвени признаци и различни методи за търсене на полезни изкопаеми...