Анализ на апаратурата и мрежата в рудник "Чукурово"

29 мар 2007
·
71
·
2,354
·
175
·
139

Рудник “Чукурово” се захранва с електроенергия от една главна понижаваща подстанция (ГПП “Чукурово”), построена на територията на рудника.
 

Характеристика на почвата

06 мар 2006
·
3
·
473
·
942
·
28
·
2

Тънкият най-горен слой, в който се развиват растенията, се е създал и натрупал вследствие на сложни процеси в продължение на стотици години.
 

Характеристика на почвине в района на гр. Коринт

22 апр 2008
·
29
·
1,752
·
35

Най-важното качество на почвата, което я отличава от безплодната скала е плодородието.То е нейна специфична способност да осигурява разтежа и продуктивността на растенията. Почвеното плодородие е обусловено от физичните, химичните, физико-химичните...
 

Описание за газ

10 май 2008
·
89
·
9,303
·
150
·
202

Дипломна работа описваща свойствата на газта и неговите характеристики...
 

Хидрогеологоекологическо проучване на подпочвените води в района на Пловдив


Хидрогеологоекологическо проучване на подпочвените води в района на Пловдив...
 

Кадастрална карта


Същност и значение на кадастъра. Обекти на кадастъра. Структура и значение на идентификатора...
 

’’Изследване измененията на якостно - деформационните свойства на мрамор при високи температури’’


Камъкът винаги е бил неотменима част от материалната култура на човечеството. С необходимостта от обработка на камъка за получаване на жизнено необходими предмети, човекът се е сблъскал още в зората на своето развитие...
 

Геодезия и Маркшайдество


Курсът по "Геодезия и Маркшайдерство" е предназначен за студентите от специалности РПИ, ГМР, ПС и КТ и съдържа основните геодезически и маркшайдерски технологии, използвани при проучване, проектиране, разработване и управление на находищата...
 

Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър


Кадастърът е информационна система, състояща се от две интегрирани бази данни. Първата е графическа и тя съдържа граници на имоти и производни от тях граници - държавни граници, граници на административно-териториалните единици...
 

Използване на GPS технологии за изследване деформации на инженерни съоръжения


Различните съоръжения и теренът, в който се изграждат, са подложени на влиянието на редица постоянно и временно действащи фактори. Това са климатичните, хидроложките и инженерно-геоложките условия, както и физическите свойства на почвата, влиянието на...

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи по Геодезия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент