Геоекологични проблеми на Каспийско море

08 апр 2008
·
25
·
4,107
·
84
·
64

Разглеждат се основните геоекологични проблеми на Каспийско море. Прослледяват се причините за тяхното възникване и развитието им до момента. Най-общо проблемите са разделени на три групи. Към курсовата работа са приложени карти и схеми. ...
 

Депресивни райони

26 яну 2009
·
9
·
1,747
·
41
·
35

За обективната идентификация на този основен тип проблемни райони е приложен методически подход, който се опира в максимална степен на оценки, извършени на базата на възможностите...
 

Язовир - Крушовица, Бързина и Расово 1


Язовир Крушовица, Бързина и Расово 1...
 

Геодезия и фотограметрия


Описани са методите за измерване на ъгли.Има също и схеми за измерване на ъглите....
 

Въведение в геодезията


Геодезия е гръцка съставна дума. Произлиза от gео – земя, и dasomai – разделям, и буквално означава “земеразделяне”. Това наименование, дадено от Аристотел, отразява една важна задача изпълнявана от специално обучени египетски жреци ...
 

Методика на геодезичните измервания


В тази разработка са застъпени измерванията на ъгли, линейните измервания, определянето на превишения и нивелация. Описани са средствата с които те се извършват, теоритичните методи и тяхното практическо приложение...
 

Възможности за усъвършенстване информационните качества на счетоводството в предприятията със строителна дейност


Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.07. Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност...
 

Неогенски период (система)


Неогенски период - номиниран от м. хьорнес през 1853 год.; Чарлс Лайъл - разделя неогена на две епохи: миоценска и плиоценска; продължителност - 22 млн. год...
 

Пищов по геодезия


Пищов по геодезия, геодезически предмети и начини на работа с теодолити...
 

Геодезическа основа на и точността на кадастралната карта


Геодезическата основа на кадастралната карта включва: точките от държавната геодезическа мрежа (ДГМ); точките от геодезическите мрежи с местно предназначение (ГММП); точките от работната геодезическа основа (РГО)...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Геодезия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент