Математическа обработка на геодезически измервания


Да се определят редовете на разпределение в табличен и графичен вид на дадената по-долу последователност от определени стойности. Да се определи плътността на разпределението....
 

Определение, задачи и роля на геодезията


Геодезия е гръцка съставна дума. Произлиза от gео – земя, и dasomai – разделям, и буквално означава “земеразделяне”. Това наименование, дадено от Аристотел, отразява една важна задача изпълнявана от специално обучени египетски жреци...
 

Диференциални оператори и сферични функции


Лекция във формата на презентация за студенти в специалност геодезия или за всички изучаващи физическа геодезия и гравиметрия...
 

Упражнение по фотограметрия


Определяне елементите на вътрешното ориентиране на земна фотокамера...
 

Кадастрална карта


Същност и значение на кадастъра. Обекти на кадастъра. Структура и значение на идентификатора...
 

Приложна геодезия


Същност на инженерно-геодезическото проучване. Същност на инженерно-геодезическото проектиране. Построяване на инженерно-геодезически мрежи (ИГМр)...
 

Оптични свойства на морската вода


Енергията на проникващата в морската среда светлина намалява с дълбочината вследствие на поглъщането й от молекулите на водата и от диспергираните в нея частици. Поглъщането не е еднакво за различните спектрални компоненти на светлината....
 

Нвигационни системи


Лекции по навигационни системи, свързани с географските координати на земята, нейната форма, разположение и размери...
 

Основни (опорни) геодезични мрежи


Геодезическите мрежи, представляват система от пространствено координирани точки, подходящо избрани върху земната повърхност и в определена взаимна връзка по-между си...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Геодезия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент